Brak realizacji spełniających kryteria

 19'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 70 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 70 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 70 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 199 250 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 46 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 70 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 95 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
×