projekt nr 17

17. Plac zabaw bez barier


Opis projektu

Projekt zakłada budowę placu zabaw dla osób niepełnosprawnych, również tych poruszających sie na wózkach inwalidzkich. Na terenie miasta brak jest takiego miejsca do publicznego użytku. To bezpieczna i przyjazna przestrzeń dla niepełnosprawnych dzieci równiez tych niesamodzielnych. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka mówi, że "Wszystkie dzieci psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinny mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących im godność, ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa. Dzieci mają prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych". (Art. 23 i 31 Konwencji). Zabawa dla dzieci kojarzy się z ruchem, wyzwaniami i przyjaciółmi. Dzieci niepełnosprawne również chcą i potrafią się bawić tak samo jak inne. Dlatego powstał pomysł, aby dać im taką możliwość. Planowana inwestycja sprawi, że powstanie miejsce, w którym niepełnosprawni będą mieli szansę spotkać rówieśników, odpocząć, czy wreszcie – po prostu się pobawić. Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych to miejsce wyposażone w specjalne urządzenia, obsługiwane najczęściej z pomocą opiekunów, często również o zastosowaniu terapeutycznym. Plac zabaw bez barier dostosowany będzie do potrzeb dzieci o obniżonej sprawności ruchowej, ale też odpowiedni dla dzieci pełnosprawnych. Zamontowane zostaną urządzenia np.: 1. Huśtawka z gondolą dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim; 2. Huśtawka integracyjna typu BOCIANIE GNIAZDO; 3. Zabawka głuchy telefon; 4. Karuzela z miejscem na wózek inwalidzki, itp.

Uzasadnienie

Na terenie miasta brak jest takiego miejsca do publicznego użytku. Żaden ogólnodostępny plac zabaw nie jest dostosowany do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością ruchową. Obiekt jest dedykowany dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, umożliwia ich wspólną zabawę. Pozwala pokonywać własne słabości, rozwiązywać problemy, poprawia motorykę ruchu, równowagę. Eliminuje poczucie wykluczenia osób niepełnosprawnych. Plac zabaw może spełnić marzenia niepełnosprawnych, którzy tak, jak inni rówieśnicy chcą huśtać się na huśtawce, kręcić na karuzeli, korzystać z większości atrakcji dostępnych na placu zabaw. Projekt przyniesie radość i szczęście w czasie spędzonym z rówieśnikami na ich wymarzonym placu zabaw.

Opis lokalizacji

Przy ul. Piłsudskiego na palcu zabaw

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1przygotowanie powierzchni ( piasek i twarde podłoże) 72 250 zł
2ogrodzenie 16 000 zł
3elementy małej architektury1 000 zł
4urządzenia zabawowe110 000 zł