1 Letnie potańcówki

Koszt po weryfikacji: 56 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu wydarzeń tanecznych dla mieszkańców miasta, w każdy czwartek w miesiącach wakacyjnych (lipcu i sierpniu) w godzinach 17-20.

2 Strefy aktywnego seniora

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Montaż urządzeń do rehabilitacji i usprawniania osób w podeszłym wieku w różnych miejscach miasta. Urządzenia poprawiają zdolność do skoordynowanego i precyzyjnego poruszania kończynami górnymi i dolnymi. Urządzenia przystosowane również do korzystania na wózkach inwalidzkich.

3 Rozwiń skrzydła

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada organizację na terenie szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik pozalekcyjnych zajęć humanistycznych i społecznych. Celem jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów humanistycznych, wiedzy artystycznej a także umiejętności społecznych., wsparcie uczniów z problemami edukacyjnymi.

4 Roztańczone Ferie

Koszt po weryfikacji: 18 650 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Półkolonie dla dzieci połączone z tańcem, śpiewem i muzyką w terminie 11-15.02.2019 r. w godzinach 8.00-16.00. Opieka, zajęcie artystyczne, posiłki i dobra zabawa, zróżnicowane formy taneczne (balet, taniec towarzyski i współczesny, folklor), zajęcia plastyczne, kulig, wyjście do kina

5 Pomagajka II

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt specjalistyczny skierowany do dzieci z Gminy Miejskiej Świdnik wymagających diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, pomocy psychologicznej oraz i konsultacji fizjoterapeutycznych. Głównym jego celem jest rozpoznanie, zrozumienie i rozwiązanie problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie w przedszkolu, szkole, środowisku rodzinnym poprzez udział w zajęciach indywidualnych

6 Pierwsi w pomocy!

Koszt po weryfikacji: 19 825 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Pierwsi w pomocy! projekt skierowany do mieszkańców Świdnika chcących nauczyć się i doskonalić umiejętności niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej. Nic Ciebie nie zaskoczy podczas udzielania pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc zawsze się przyda.

7 Aktywny uczeń

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych.

8 Rozwój boksu w Świdniku

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt ma na celu rozbudowę budynku administracyjno-szatniowego przy ul. Sportowej 2. W powstałym pomieszczeniu utworzona zostanie sala treningowa dla bokserów, jak również sala pełniąca rolę świetlicy. Projekt stworzy lepsze warunki treningowe dla mieszkańców Świdnika. Realizacja projektu zależna od decyzji urzędu marszałkowskiego.

9 Na dobry początek IV

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt skierowany jest do dzieci ze Świdnika zmagających się z różnego rodzaju dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami i przejawiających zaburzenia integracji sensorycznej. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania najmłodszych mieszkańców naszego miasta w życiu codziennym poprzez objęcie ich indywidualną diagnozą i terapią SI

10 Poranki z kinem Lot

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt skierowany jest w założeniu do dzieci ze świdnickich szkół, w wieku od 5-12 lat. W ramach realizacji planowana jest emisja 2 seansów filmowych w każdym miesiącu. Projekt przewiduje „zwiedzanie kina od kuchni”, warsztaty filmowe oraz konkursy dla dzieci.

11 Dajmy im szansę III- zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

"Dajmy im szansę III - zajęcia terapeutyczne dla dzieci,młodzieży i ich rodzin" to projekt dla osób wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,emocjonalnych,społecznych.Obejmuje zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży, terapię rodzin, konsultacje. Efekty uzyskane w terapii przełożą się na lepsze funkcjonowanie dzieci w domu i szkole.

12 Kino na obcasach

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt jest skierowany do świdnickich kobiet w różnym wieku. Mieszkanki naszego miasta w ramach projektu zostaną zaproszone do obejrzenia filmu oraz spektaklu teatralnego, następnie obejrzenia wystawy strojów, rekwizytów i przedmiotów związanych z teatrem, ponadto autorzy przewidują w projekcie przeprowadzenie metamorfoz wizerunkowych, połączonych z pokazem mody i sesją zdjęciową.

13 Edukacja moja pasja

Koszt: 68 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Każdy ma w sobie jakiś talent. My pomożemy go odkryć i rozwinąć. Podczas zajęć z doświadczonymi pedagogami, mistrzami w swoich dziedzinach dzieci i młodzież poznają tajniki matematyki, przedmiotów przyrodniczych i pokonwersują w językach obcych. Przygotujemy cię do egzaminu ósmoklasisty, egzaminów gimnazjalnych i do matury.

14 Sterylizacja/kastracja psów i kotów właścicielskich

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W celu zapobiegania bezdomności psów i kotów oraz ich porzucania autorzy projektu wskazują na potrzebę ograniczenia ich rozmnażania jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania istnienia zjawiska nadpopulacji psów i kotów.

15 Mały świat II

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt ma na celu objęcie wsparciem najmłodszych mieszkańców naszego miasta – w wieku od 2 do 8 lat – borykających się z różnego rodzaju problemami utrudniającymi normalne funkcjonowanie, a w szczególności z zaburzeniami mowy. Jego realizacja zapewni dostęp do indywidualnej lub grupowej terapii logopedycznej i/lub pedagogicznej pozytywnie wpływając na rozwój dzieci.

16 Wykonanie nawierzchni stałej fragmentu ul. Cisowej prowadzącej do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Świat" (ul. Cisowa 7a)

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt dotyczy wykonania nawierzchni stałej fragmentu ul. Cisowej ok. 70 m drogi tzw. ślepej, na końcu której znajduje się NP Bajkowy świat. Droga ta jest jedynym kierunkiem dotarcia do przedszkola. Cały odcinek nie posiada kanalizacji deszczowej oraz jest nieoświetlony

17 Plac zabaw bez barier

Koszt: 199 250 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci o obniżonej sprawności ruchowej, ale też odpowiedni dla dzieci pełnosprawnych. Urządzenia dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Celem jest integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, umożliwienie im spędzania czasu wolnego na powietrzu, co wspomaga rozwój intelektualny i ruchowy.

18 Symulator lotniczy śmigłowcowo-samolotowy

Koszt po weryfikacji: 45 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada budowę urządzenia symulującego zachowanie statku powietrznego w locie. Autor zakłada budowę symulatora będącego połączeniem repliki kokpitu samolotu z zaawansowanym urządzeniem treningowym, opartym na programie komputerowym. Projekt obejmuje także umieszczenie foteli pilotów, przyrządów lotniczych, sterujących oraz wyświetlaczy LCD, na których będzie wyświetlana wizualizacja.

19 Utworzenie “Strefy Sąsiada” – pierwszego Miejsca Aktywności Lokalnej w Świdniku.

Koszt po weryfikacji: 59 400 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada powstanie, zgodnie z priorytetami miasta, zróżnicowanej strefy zieleni w miejscu nieużytków o skąpej szacie roślinnej; powstanie „Strefy Sąsiada” jako bazy dla realizacji różnorodnych działań lokalnych i integracji sąsiedzkiej; funkcjonująca „Strefa” jako pierwsze MAL w Świdniku, realizujące idee sąsiedzkości i integracji społecznej.

20 Park rozrywki wybieg dla psów w Świdniku

Koszt po weryfikacji: 46 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada utworzenie bezpiecznej przestrzeni wybiegowej dla psów o pow. ok. 500 m2. W założeniu ma być ogrodzonym miejscem, gdzie psy będą mogły przebywać bez smyczy i kagańca korzystając z pełni swobody. Nawierzchnię stanowić ma trawa. Wyposażenie ma stanowić min. tor do psich biegów, ławki dla opiekunów, kosze na psie odchody oraz poidła.

21 System informacji pasażerskiej - elektroniczne rozkłady jazdy

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada zakup i montaż interaktywnych tablic informacji pasażerskiej przy dwóch przystankach autobusowych zlokalizowanych przy ul. Niepodległości

22 Muzyczne wieczory u Świętej Kingi

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt to cykl darmowych koncertów znanych polskich artystów, jest skierowany do wszystkich mieszkańców Świdnika. Celem projektu jest promowanie kultury muzycznej, zwłaszcza utworów z wartościowym tekstem. Koncerty według projektu mają być darmowe, ponieważ nie wszyscy mogą sobie pozwolić na zakup często drogich biletów na podobne wydarzenia z udziałem znanych artystów.

23 Sycylia - plac zabaw

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada wybudowanie od podstaw placu zabaw na działce nr ew. 2077/1 i 1365/6 przy ulicy Jaworowej, pomiędzy zabudową garażową na działce nr ew. 2090 a budynkami Jaworową 14 i Jaworowa 18 który będzie wyposażony w nowoczesne i bezpieczne urządzenia co rozwinie sprawność psychoruchową dzieci. Stanie się miejscem integracji na świeżym powietrzu świdniczan z południowo-wschodniej części miasta

24 Piknik z przytupem

Koszt po weryfikacji: 53 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

2 dniowa ogólnodostępna impreza kulturalna dla wszystkich mieszkańców w centrum miasta w terminie 26-27.04.2019 r. Na Placu Konstytucji odbędą się warsztaty artystyczne oraz kiermasz produktów regionalnych, prezentacje zespołów tanecznych i muzycznych, a w godzinach wieczornych wspólna zabawa ludowa prowadzona przez wodzireja

25 Nowa ścieżka rowerowa - łącznik ul. 3 Maja - ul. Kościuszki

Koszt po weryfikacji: 95 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada budowę nowej, asfaltowej ścieżki rowerowej od ul. 3 Maja do ul. Kościuszki oraz poszerzenie istniejącego chodnika zlokalizowanego od północnej strony budynku 3 Maja 10. Jest to element kontynuacji koncepcji budowy bezpiecznej trasy rowerowej centrum-wschód.

26 Stworzenie placu do ćwiczeń rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada budowę placu do ćwiczeń rekreacyjnych z niezbędną infrastrukturą, ciągami pieszymi, urządzeniami siłowni zewnętrznej. Skierowany jest on do osób starszych z osiedla przy ul. Racławickiej.

27 Nowe miejsca parkingowe przy ul. Skarżyńskiego

Koszt po weryfikacji: 101 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada budowę około 26 nowych miejsc parkingowych w obszarze pasa drogowego ul. Skarżyńskiego (odcinek od ul. Wyszyńskiego)

11 Plac zabaw dla Adampola

Koszt: 150 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony formalnie

Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla Adampola. Usytuowany na skraju lasu przy ul. Wrzosowej - dodatkowo sprzyja wycieczkom na łono natury. W bezpiecznej okolicy domków jednorodzinnych z dala od gwaru naszego coraz większego miasta. Brak takiego obiektu w tej części miasta nie sprzyja integracji naszych pociech oraz ich rodziców. Stwórzmy miejsce spotkań naszych pociech u nas na osiedlu!

×