Wybrany do głosowania

1 Letnie potańcówki

Koszt po weryfikacji: 56 000 zł

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu wydarzeń tanecznych dla mieszkańców miasta, w każdy czwartek w miesiącach wakacyjnych (lipcu i sierpniu) w godzinach 17-20.

Wybrany do realizacji

2 Strefy aktywnego seniora

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Montaż urządzeń do rehabilitacji i usprawniania osób w podeszłym wieku w różnych miejscach miasta. Urządzenia poprawiają zdolność do skoordynowanego i precyzyjnego porusz... więcej »

Montaż urządzeń do rehabilitacji i usprawniania osób w podeszłym wieku w różnych miejscach miasta. Urządzenia poprawiają zdolność do skoordynowanego i precyzyjnego poruszania kończynami górnymi i dolnymi. Urządzenia przystosowane również do korzystania na wózkach inwalidzkich.

Wybrany do głosowania

3 Rozwiń skrzydła

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Projekt zakłada organizację na terenie szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik pozalekcyjnych zajęć humanistycznych i społecznych. Celem jest podniesienie kompeten... więcej »

Projekt zakłada organizację na terenie szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik pozalekcyjnych zajęć humanistycznych i społecznych. Celem jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów humanistycznych, wiedzy artystycznej a także umiejętności społecznych., wsparcie uczniów z problemami edukacyjnymi.

Wybrany do głosowania

4 Roztańczone Ferie

Koszt po weryfikacji: 18 650 zł

Półkolonie dla dzieci połączone z tańcem, śpiewem i muzyką w terminie 11-15.02.2019 r. w godzinach 8.00-16.00. Opieka, zajęcie artystyczne, posiłki i dobra zabawa, zróżni... więcej »

Półkolonie dla dzieci połączone z tańcem, śpiewem i muzyką w terminie 11-15.02.2019 r. w godzinach 8.00-16.00. Opieka, zajęcie artystyczne, posiłki i dobra zabawa, zróżnicowane formy taneczne (balet, taniec towarzyski i współczesny, folklor), zajęcia plastyczne, kulig, wyjście do kina

Wybrany do realizacji

5 Pomagajka II

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Projekt specjalistyczny skierowany do dzieci z Gminy Miejskiej Świdnik wymagających diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, pomocy psychologicznej oraz i konsultacji fiz... więcej »

Projekt specjalistyczny skierowany do dzieci z Gminy Miejskiej Świdnik wymagających diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, pomocy psychologicznej oraz i konsultacji fizjoterapeutycznych. Głównym jego celem jest rozpoznanie, zrozumienie i rozwiązanie problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie w przedszkolu, szkole, środowisku rodzinnym poprzez udział w zajęciach indywidualnych

Wybrany do głosowania

6 Pierwsi w pomocy!

Koszt po weryfikacji: 19 825 zł

Pierwsi w pomocy! projekt skierowany do mieszkańców Świdnika chcących nauczyć się i doskonalić umiejętności niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej. Nic Ciebie nie zask... więcej »

Pierwsi w pomocy! projekt skierowany do mieszkańców Świdnika chcących nauczyć się i doskonalić umiejętności niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej. Nic Ciebie nie zaskoczy podczas udzielania pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc zawsze się przyda.

Wybrany do głosowania

7 Aktywny uczeń

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Celem projektu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Wybrany do głosowania

8 Rozwój boksu w Świdniku

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Projekt ma na celu rozbudowę budynku administracyjno-szatniowego przy ul. Sportowej 2. W powstałym pomieszczeniu utworzona zostanie sala treningowa dla bokserów, jak równ... więcej »

Projekt ma na celu rozbudowę budynku administracyjno-szatniowego przy ul. Sportowej 2. W powstałym pomieszczeniu utworzona zostanie sala treningowa dla bokserów, jak również sala pełniąca rolę świetlicy. Projekt stworzy lepsze warunki treningowe dla mieszkańców Świdnika. Realizacja projektu zależna od decyzji urzędu marszałkowskiego.

Wybrany do realizacji

9 Na dobry początek IV

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Projekt skierowany jest do dzieci ze Świdnika zmagających się z różnego rodzaju dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami i przejawiających zaburzenia integracji sensoryczne... więcej »

Projekt skierowany jest do dzieci ze Świdnika zmagających się z różnego rodzaju dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami i przejawiających zaburzenia integracji sensorycznej. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania najmłodszych mieszkańców naszego miasta w życiu codziennym poprzez objęcie ich indywidualną diagnozą i terapią SI

Wybrany do głosowania

10 Poranki z kinem Lot

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Projekt skierowany jest w założeniu do dzieci ze świdnickich szkół, w wieku od 5-12 lat. W ramach realizacji planowana jest emisja 2 seansów filmowych w każdym miesiącu. ... więcej »

Projekt skierowany jest w założeniu do dzieci ze świdnickich szkół, w wieku od 5-12 lat. W ramach realizacji planowana jest emisja 2 seansów filmowych w każdym miesiącu. Projekt przewiduje „zwiedzanie kina od kuchni”, warsztaty filmowe oraz konkursy dla dzieci.

Wybrany do realizacji

11 Dajmy im szansę III- zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

"Dajmy im szansę III - zajęcia terapeutyczne dla dzieci,młodzieży i ich rodzin" to projekt dla osób wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowa... więcej »

"Dajmy im szansę III - zajęcia terapeutyczne dla dzieci,młodzieży i ich rodzin" to projekt dla osób wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,emocjonalnych,społecznych.Obejmuje zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży, terapię rodzin, konsultacje. Efekty uzyskane w terapii przełożą się na lepsze funkcjonowanie dzieci w domu i szkole.

Odrzucony formalnie

11 Plac zabaw dla Adampola

Koszt: 150 000 zł

Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla Adampola. Usytuowany na skraju lasu przy ul. Wrzosowej - dodatkowo sprzyja wycieczkom na łono natury. W bezpiecznej okolicy domków ... więcej »

Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla Adampola. Usytuowany na skraju lasu przy ul. Wrzosowej - dodatkowo sprzyja wycieczkom na łono natury. W bezpiecznej okolicy domków jednorodzinnych z dala od gwaru naszego coraz większego miasta. Brak takiego obiektu w tej części miasta nie sprzyja integracji naszych pociech oraz ich rodziców. Stwórzmy miejsce spotkań naszych pociech u nas na osiedlu!

Wybrany do głosowania

12 Kino na obcasach

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Projekt jest skierowany do świdnickich kobiet w różnym wieku. Mieszkanki naszego miasta w ramach projektu zostaną zaproszone do obejrzenia filmu oraz spektaklu teatralneg... więcej »

Projekt jest skierowany do świdnickich kobiet w różnym wieku. Mieszkanki naszego miasta w ramach projektu zostaną zaproszone do obejrzenia filmu oraz spektaklu teatralnego, następnie obejrzenia wystawy strojów, rekwizytów i przedmiotów związanych z teatrem, ponadto autorzy przewidują w projekcie przeprowadzenie metamorfoz wizerunkowych, połączonych z pokazem mody i sesją zdjęciową.

Wybrany do głosowania

13 Edukacja moja pasja

Koszt: 68 500 zł

Każdy ma w sobie jakiś talent. My pomożemy go odkryć i rozwinąć. Podczas zajęć z doświadczonymi pedagogami, mistrzami w swoich dziedzinach dzieci i młodzież poznają tajni... więcej »

Każdy ma w sobie jakiś talent. My pomożemy go odkryć i rozwinąć. Podczas zajęć z doświadczonymi pedagogami, mistrzami w swoich dziedzinach dzieci i młodzież poznają tajniki matematyki, przedmiotów przyrodniczych i pokonwersują w językach obcych. Przygotujemy cię do egzaminu ósmoklasisty, egzaminów gimnazjalnych i do matury.

Wybrany do realizacji

14 Sterylizacja/kastracja psów i kotów właścicielskich

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

W celu zapobiegania bezdomności psów i kotów oraz ich porzucania autorzy projektu wskazują na potrzebę ograniczenia ich rozmnażania jako najskuteczniejszego sposobu zapob... więcej »

W celu zapobiegania bezdomności psów i kotów oraz ich porzucania autorzy projektu wskazują na potrzebę ograniczenia ich rozmnażania jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania istnienia zjawiska nadpopulacji psów i kotów.

Wybrany do realizacji

15 Mały świat II

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Projekt ma na celu objęcie wsparciem najmłodszych mieszkańców naszego miasta – w wieku od 2 do 8 lat – borykających się z różnego rodzaju problemami utrudniającymi normal... więcej »

Projekt ma na celu objęcie wsparciem najmłodszych mieszkańców naszego miasta – w wieku od 2 do 8 lat – borykających się z różnego rodzaju problemami utrudniającymi normalne funkcjonowanie, a w szczególności z zaburzeniami mowy. Jego realizacja zapewni dostęp do indywidualnej lub grupowej terapii logopedycznej i/lub pedagogicznej pozytywnie wpływając na rozwój dzieci.

Wybrany do głosowania

16 Wykonanie nawierzchni stałej fragmentu ul. Cisowej prowadzącej do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Świat" (ul. Cisowa 7a)

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Projekt dotyczy wykonania nawierzchni stałej fragmentu ul. Cisowej ok. 70 m drogi tzw. ślepej, na końcu której znajduje się NP Bajkowy świat. Droga ta jest jedynym kierun... więcej »

Projekt dotyczy wykonania nawierzchni stałej fragmentu ul. Cisowej ok. 70 m drogi tzw. ślepej, na końcu której znajduje się NP Bajkowy świat. Droga ta jest jedynym kierunkiem dotarcia do przedszkola. Cały odcinek nie posiada kanalizacji deszczowej oraz jest nieoświetlony

Wybrany do realizacji

17 Plac zabaw bez barier

Koszt: 199 250 zł

Plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci o obniżonej sprawności ruchowej, ale też odpowiedni dla dzieci pełnosprawnych. Urządzenia dostosowane dla osób na wózkach inwalid... więcej »

Plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci o obniżonej sprawności ruchowej, ale też odpowiedni dla dzieci pełnosprawnych. Urządzenia dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Celem jest integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, umożliwienie im spędzania czasu wolnego na powietrzu, co wspomaga rozwój intelektualny i ruchowy.

Wybrany do głosowania

18 Symulator lotniczy śmigłowcowo-samolotowy

Koszt po weryfikacji: 45 000 zł

Projekt zakłada budowę urządzenia symulującego zachowanie statku powietrznego w locie. Autor zakłada budowę symulatora będącego połączeniem repliki kokpitu samolotu z zaa... więcej »

Projekt zakłada budowę urządzenia symulującego zachowanie statku powietrznego w locie. Autor zakłada budowę symulatora będącego połączeniem repliki kokpitu samolotu z zaawansowanym urządzeniem treningowym, opartym na programie komputerowym. Projekt obejmuje także umieszczenie foteli pilotów, przyrządów lotniczych, sterujących oraz wyświetlaczy LCD, na których będzie wyświetlana wizualizacja.

Wybrany do głosowania

19 Utworzenie “Strefy Sąsiada” – pierwszego Miejsca Aktywności Lokalnej w Świdniku.

Koszt po weryfikacji: 59 400 zł

Projekt zakłada powstanie, zgodnie z priorytetami miasta, zróżnicowanej strefy zieleni w miejscu nieużytków o skąpej szacie roślinnej; powstanie „Strefy Sąsiada” jako baz... więcej »

Projekt zakłada powstanie, zgodnie z priorytetami miasta, zróżnicowanej strefy zieleni w miejscu nieużytków o skąpej szacie roślinnej; powstanie „Strefy Sąsiada” jako bazy dla realizacji różnorodnych działań lokalnych i integracji sąsiedzkiej; funkcjonująca „Strefa” jako pierwsze MAL w Świdniku, realizujące idee sąsiedzkości i integracji społecznej.

Wybrany do realizacji

20 Park rozrywki wybieg dla psów w Świdniku

Koszt po weryfikacji: 46 000 zł

Projekt zakłada utworzenie bezpiecznej przestrzeni wybiegowej dla psów o pow. ok. 500 m2. W założeniu ma być ogrodzonym miejscem, gdzie psy będą mogły przebywać bez smycz... więcej »

Projekt zakłada utworzenie bezpiecznej przestrzeni wybiegowej dla psów o pow. ok. 500 m2. W założeniu ma być ogrodzonym miejscem, gdzie psy będą mogły przebywać bez smyczy i kagańca korzystając z pełni swobody. Nawierzchnię stanowić ma trawa. Wyposażenie ma stanowić min. tor do psich biegów, ławki dla opiekunów, kosze na psie odchody oraz poidła.

Wybrany do głosowania

21 System informacji pasażerskiej - elektroniczne rozkłady jazdy

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Projekt zakłada zakup i montaż interaktywnych tablic informacji pasażerskiej przy dwóch przystankach autobusowych zlokalizowanych przy ul. Niepodległości

Wybrany do realizacji

22 Muzyczne wieczory u Świętej Kingi

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Projekt to cykl darmowych koncertów znanych polskich artystów, jest skierowany do wszystkich mieszkańców Świdnika. Celem projektu jest promowanie kultury muzycznej, zwłas... więcej »

Projekt to cykl darmowych koncertów znanych polskich artystów, jest skierowany do wszystkich mieszkańców Świdnika. Celem projektu jest promowanie kultury muzycznej, zwłaszcza utworów z wartościowym tekstem. Koncerty według projektu mają być darmowe, ponieważ nie wszyscy mogą sobie pozwolić na zakup często drogich biletów na podobne wydarzenia z udziałem znanych artystów.

Wybrany do głosowania

23 Sycylia - plac zabaw

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Projekt zakłada wybudowanie od podstaw placu zabaw na działce nr ew. 2077/1 i 1365/6 przy ulicy Jaworowej, pomiędzy zabudową garażową na działce nr ew. 2090 a budynkami J... więcej »

Projekt zakłada wybudowanie od podstaw placu zabaw na działce nr ew. 2077/1 i 1365/6 przy ulicy Jaworowej, pomiędzy zabudową garażową na działce nr ew. 2090 a budynkami Jaworową 14 i Jaworowa 18 który będzie wyposażony w nowoczesne i bezpieczne urządzenia co rozwinie sprawność psychoruchową dzieci. Stanie się miejscem integracji na świeżym powietrzu świdniczan z południowo-wschodniej części miasta

Wybrany do głosowania

24 Piknik z przytupem

Koszt po weryfikacji: 53 500 zł

2 dniowa ogólnodostępna impreza kulturalna dla wszystkich mieszkańców w centrum miasta w terminie 26-27.04.2019 r. Na Placu Konstytucji odbędą się warsztaty artystyczne o... więcej »

2 dniowa ogólnodostępna impreza kulturalna dla wszystkich mieszkańców w centrum miasta w terminie 26-27.04.2019 r. Na Placu Konstytucji odbędą się warsztaty artystyczne oraz kiermasz produktów regionalnych, prezentacje zespołów tanecznych i muzycznych, a w godzinach wieczornych wspólna zabawa ludowa prowadzona przez wodzireja

Wybrany do realizacji

25 Nowa ścieżka rowerowa - łącznik ul. 3 Maja - ul. Kościuszki

Koszt po weryfikacji: 95 000 zł

Projekt zakłada budowę nowej, asfaltowej ścieżki rowerowej od ul. 3 Maja do ul. Kościuszki oraz poszerzenie istniejącego chodnika zlokalizowanego od północnej strony budy... więcej »

Projekt zakłada budowę nowej, asfaltowej ścieżki rowerowej od ul. 3 Maja do ul. Kościuszki oraz poszerzenie istniejącego chodnika zlokalizowanego od północnej strony budynku 3 Maja 10. Jest to element kontynuacji koncepcji budowy bezpiecznej trasy rowerowej centrum-wschód.

Wybrany do realizacji

26 Stworzenie placu do ćwiczeń rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Projekt zakłada budowę placu do ćwiczeń rekreacyjnych z niezbędną infrastrukturą, ciągami pieszymi, urządzeniami siłowni zewnętrznej. Skierowany jest on do osób starszych... więcej »

Projekt zakłada budowę placu do ćwiczeń rekreacyjnych z niezbędną infrastrukturą, ciągami pieszymi, urządzeniami siłowni zewnętrznej. Skierowany jest on do osób starszych z osiedla przy ul. Racławickiej.

Wybrany do głosowania

27 Nowe miejsca parkingowe przy ul. Skarżyńskiego

Koszt po weryfikacji: 101 000 zł

Projekt zakłada budowę około 26 nowych miejsc parkingowych w obszarze pasa drogowego ul. Skarżyńskiego (odcinek od ul. Wyszyńskiego)

Poprzedni projekt
Następny projekt