Wybrany do realizacji

1 "Akcja" - Kino Plenerowe

Koszt po weryfikacji: 25 500 zł

Organizacja plenerowych pokazów filmowych w okresie wakacyjnym dla wszystkich grup społecznych w Świdniku na terenie trawiastym za kościołem pw. św. Kingi. Projekcje film... więcej »

Organizacja plenerowych pokazów filmowych w okresie wakacyjnym dla wszystkich grup społecznych w Świdniku na terenie trawiastym za kościołem pw. św. Kingi. Projekcje filmów będą miały charakter otwarty co wzmocni dostępność wydarzeń kulturalnych w mieście i przyczyni się do integracji Świdniczan. Podczas seansów wydzielone zostaną strefy dla motocyklistów,rowerzystów oraz min.200 miejsc siedzących

Wybrany do realizacji

2 Alternatywa dla osiedla Wschód

Koszt po weryfikacji: 99 996 zł

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych rowerzystów i rodziców z wózkami (od strony chodnika na Kosynierów do chodnika wzdłuż pawilonu Ziarenko). Obecnie są tam strome... więcej »

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych rowerzystów i rodziców z wózkami (od strony chodnika na Kosynierów do chodnika wzdłuż pawilonu Ziarenko). Obecnie są tam strome schody a obok jest wydeptana ścieżka. Podpórki dla rowerzystów w obrębie skrzyżowań, stojaki u-kształtne oraz stacja naprawy rowerów-gwałtowny wzrost rowerzystów, wprowadzenia usprawnienia dla rowerzystów.

Wybrany do realizacji

5 Budowa miasteczka ruchu drogowego

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

W projekcie uwzględniono stworzenie miejsca do edukacji z podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym ale również miejsca do aktywnego spędzania czasu na świeży... więcej »

W projekcie uwzględniono stworzenie miejsca do edukacji z podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym ale również miejsca do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Miasteczko to kompleks do nauki przepisów ruchu drogowego, jazdy na rowerze, egzaminowania na kartę rowerową, ale również miejsce spotkań które zachęci do aktywności fizycznej, szczególnie dzieci i młodzież.

Wybrany do realizacji

7 Dajmy im szansę - zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Projekt Dajmy im szansę. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Przeznaczony dla osób wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wy... więcej »

Projekt Dajmy im szansę. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Przeznaczony dla osób wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych, społecznych. Projekt obejmuje zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży, trapię rodzin, konsultacje dla nauczycieli.

Wybrany do realizacji

9 Interaktywna ścieżka edukacyjna

Koszt: 100 000 zł

Budowa interaktywnej ścieżki edukacyjnej na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku dającej możliwość poznawania praw fizyki przez zabawę. Montaż dużych urządzeń na dworze ... więcej »

Budowa interaktywnej ścieżki edukacyjnej na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku dającej możliwość poznawania praw fizyki przez zabawę. Montaż dużych urządzeń na dworze umożliwiających dzieciom przeprowadzenie doświadczeń wzorowanych na Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie.

Wybrany do realizacji

10 Inwestycja na lepsze jutro- przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku

Koszt: 70 000 zł

Przedmiotem projektu jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji na rozbudowę budynku przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku. Celem rozbudowy jest uzyskanie większej powierzc... więcej »

Przedmiotem projektu jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji na rozbudowę budynku przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku. Celem rozbudowy jest uzyskanie większej powierzchni lokalowej i utworzenie nowych pomieszczeń - sal terapeutycznych, które służyć będą udzielaniu wielospecjalistycznej pomocy w zakresie terapii i wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością.

Wybrany do realizacji

12 MediaStrefa - czytelnia multimedialna

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Projekt MediaStrefa - czytelnia multimedialna zakłada uatrakcyjnienie dostępu do wiedzy poprzez wzbogacenie zasobu multimediów: audiobooków, e-booków, filmów DVD, płyt mu... więcej »

Projekt MediaStrefa - czytelnia multimedialna zakłada uatrakcyjnienie dostępu do wiedzy poprzez wzbogacenie zasobu multimediów: audiobooków, e-booków, filmów DVD, płyt muzycznych, gier komputerowych. Czytelnia zostanie podzielone na strefy tematyczne. Zostanie zmodernizowane pomieszczenie czytelni, a także zakupiony sprzęt i wyposażenie.

Wybrany do realizacji

14 Na dobry początek II

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Projekt specjalistyczny Na dobry początek II skierowany do dzieci ze Świdnika, wymagających diagnozy i terapii dysleksji, integracji sensorycznej, czy innych zaburzeń utr... więcej »

Projekt specjalistyczny Na dobry początek II skierowany do dzieci ze Świdnika, wymagających diagnozy i terapii dysleksji, integracji sensorycznej, czy innych zaburzeń utrudniających codzienne funkcjonowanie w szkole/domu/środowisku. Główny cel: poprawa funkcjonowania najmłodszych mieszkańców naszego miasta na początku ich drogi, poprzez terapie indywidualnie dobraną do potrzeb i możliwości.

Wybrany do realizacji

15 Nowa ścieżka rowerowa w centrum miasta (element koncepcji nowej trasy centrum - Wschód)

Koszt: 64 000 zł

Projekt zakłada budowę nowej ścieżki rowerowej (wraz przejazdem dla rowerów) od istniejących ścieżek przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Spółdzielczą do ul. 3- go m... więcej »

Projekt zakłada budowę nowej ścieżki rowerowej (wraz przejazdem dla rowerów) od istniejących ścieżek przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Spółdzielczą do ul. 3- go maja. Jest to element koncepcji Budowy Trasy rowerowej centrum - wschód, stanowiącej uzupełnienie istniejącej trasy rowerowej zachód- centrum.

Wybrany do realizacji

19 Realizacja ogólnodostępnego boiska przy ulicy 3-go Maja i adaptacja na park sportowy Street Workout i kalisteniki.

Koszt po weryfikacji: 80 000 zł

Projekt obejmuje budowę parku sportowego, złożonego z drążków o różnej wysokości, drabinek, poręczy, kółek gimnastycznych, ławki do ćwiczeń, słupa z liną do wspinania ora... więcej »

Projekt obejmuje budowę parku sportowego, złożonego z drążków o różnej wysokości, drabinek, poręczy, kółek gimnastycznych, ławki do ćwiczeń, słupa z liną do wspinania oraz jumpboxu. Ma on na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom miasta, niezależnie od wieku, dostępu do darmowych ćwiczeń ogólnorozwojowych z wykorzystaniem wagi własnego ciała, a także propagowanie aktywnego stylu życia.

Wybrany do realizacji

20 Rodzinne wyzwania

Koszt po weryfikacji: 59 973 zł

"Rodzinne wyzwania" to projekt edukacyjny dla rodzin ze Świdnika. Cel: Poprawa jakości funkcjonowania świdnickich rodzin. Zakres działań edukacyjnych: -współpraca rodz... więcej »

"Rodzinne wyzwania" to projekt edukacyjny dla rodzin ze Świdnika. Cel: Poprawa jakości funkcjonowania świdnickich rodzin. Zakres działań edukacyjnych: -współpraca rodziców z dzieckiem na różnych etapach rozwoju -pomoc w budowaniu poprawnych relacji rodziców i dzieci -podnoszenie świadomości i edukacja rodziców w zakresie spędzania wolnego czasu z dzieckiem

Wybrany do realizacji

21 Sensoryczny Park Wyobraźni

Koszt: 99 985 zł

Sensoryczny Park Wyobraźni powstanie na wydzielonej cześć ogrodu przedszkolnego. Będzie to teren funkcjonalny, dostosowany do potrzeb rozwojowych małych dzieci. Park będz... więcej »

Sensoryczny Park Wyobraźni powstanie na wydzielonej cześć ogrodu przedszkolnego. Będzie to teren funkcjonalny, dostosowany do potrzeb rozwojowych małych dzieci. Park będzie stymulował rozwój fizyczny i intelektualny, budował wrażliwość i ciekawość świata. Poprzez zaangażowanie zmysłów pobudzi kreatywność i samodzielność dzieci. Wydzielona cześć ogrodu zostanie podzielona na strefy zmysłów.

Poprzedni projekt
Następny projekt