Wybrany do realizacji

3 Lustro drogowe na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Kosynierów w Świdniku

Koszt: 1 500 zł

Celem projektu jest ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Niepodległość i Kosynierów. Lustro zostałoby ustawione tak, aby kierowcy skręcający z ulicy Niepodleg... więcej »

Celem projektu jest ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Niepodległość i Kosynierów. Lustro zostałoby ustawione tak, aby kierowcy skręcający z ulicy Niepodległości w ulicę Kosynierów, mogli dostrzec tych jadących ulica Kosynierów od ulicy racławickiej bez wyjeżdżania na jezdnię.

Wybrany do realizacji

4 Zaprojektowanie i wykonanie wiat rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi na terenie 9 placówek oświatowych w Świdniku

Koszt: 150 000 zł

Przy wszystkich szkołach są stojaki typu wyrwikółka, które nie dają żadnego zabezpieczenia parkowania. W ramach projektu chcemy postawić wiaty rowerowe, które przede wszy... więcej »

Przy wszystkich szkołach są stojaki typu wyrwikółka, które nie dają żadnego zabezpieczenia parkowania. W ramach projektu chcemy postawić wiaty rowerowe, które przede wszystkim zwiększą bezpieczeństwo rowerów przed kradzieżą oraz zabezpieczają rowery przed warunkami zewnętrznymi.

Wybrany do realizacji

8 Sprzataj po swoim psie

Koszt: 33 600 zł

Przeprowadzanie akcji edukacyjnej informacyjnej właścicieli psów o konieczności sprzątania odchodów swoich pupili. Ustawienie koszy na psie odchody jako elementu motywują... więcej »

Przeprowadzanie akcji edukacyjnej informacyjnej właścicieli psów o konieczności sprzątania odchodów swoich pupili. Ustawienie koszy na psie odchody jako elementu motywującego właścicieli do sprzątania.

Wybrany do realizacji

11 Parking dla niepełnosprawnych - inwestycją w świat bez barier

Koszt: 100 000 zł

Przedmiotem projektu jest budowa parkingu- miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, na terenie nieruchomości, położonej w centrum miasta przy ul. Kości... więcej »

Przedmiotem projektu jest budowa parkingu- miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, na terenie nieruchomości, położonej w centrum miasta przy ul. Kościuszki 8, gdzie usytuowany jest budynek, w którym prowadzona jest rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu obejmuje likwidację barier architektonicznych, polegających na dostosowaniu infrastruktury otoczenia.

Wybrany do realizacji

14 Budowa dwóch chodników ze ścieżką rowerową między osiedlami Brzeziny I i II

Koszt: 90 000 zł

Modernizacja 2 istniejących ciągów pieszych na terenie tzw. wąwozu, oddzielającego osiedla Brzeziny I i Brzeziny II, sięgające od ulicy Akacjowej do ulic Głogowej i Wiśni... więcej »

Modernizacja 2 istniejących ciągów pieszych na terenie tzw. wąwozu, oddzielającego osiedla Brzeziny I i Brzeziny II, sięgające od ulicy Akacjowej do ulic Głogowej i Wiśniowej. Długość 2 ciągów łącznie wynosi ok. 160 mb co daje 420 m2.

Wybrany do realizacji

17 Na dobry początek

Koszt: 150 000 zł

Projekt specjalistyczny "Na dobry początek"jest skierowany do dzieci ze Świdnika, wymagających diagnozy i terapii dysleksji, integracji sensorycznej, czy innych zaburzeń... więcej »

Projekt specjalistyczny "Na dobry początek"jest skierowany do dzieci ze Świdnika, wymagających diagnozy i terapii dysleksji, integracji sensorycznej, czy innych zaburzeń utrudniających codzienne funkcjonowanie w przedszkolu, szkole, domu, na podwórku. Głównym celem jest poprawa funkcjonowania najmłodszych mieszkańców naszego miasta na początku ich drogi, poprzez terapię indywidualną.

Wybrany do realizacji

19 Oświetlenie skateparku przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza w Świdniku

Koszt: 70 000 zł

Montaż metahalogenowego oświetlenia skateparku, polega na instalacji słupków z naświetlaczami, szafką rozdzielczą wraz z automatycznym zegarem regulującym i gaszenie oświ... więcej »

Montaż metahalogenowego oświetlenia skateparku, polega na instalacji słupków z naświetlaczami, szafką rozdzielczą wraz z automatycznym zegarem regulującym i gaszenie oświetlenia skateparku. Oświetlenie skateparku ma umożliwić jazdę na skateparku w godzinach wieczornych. Ma to służyć osobom dorosłym i młodzieży wolnego czasu jeżdżąc na rolkach oraz deskorolkach na skateparku po szkole lub pracy.

Wybrany do realizacji

21 "Z piątka bez barier"- utworzenie ogólnodostepnej strefy rehabilitacyjno- rekreacyjno- sportowej dla dzieci na terenie ogrodu Przedszkola Integracyjne

Koszt: 150 000 zł

Projekt zakłada modernizację części ogrodu przedszkolnego i udostępnienie go dla wszystkich mieszkańców Świdnika, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, po... więcej »

Projekt zakłada modernizację części ogrodu przedszkolnego i udostępnienie go dla wszystkich mieszkańców Świdnika, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, poprzez: -budowę miniboiska -montaż zestawów rehabilitacyjnych -budowę toru sensorycznego

Wybrany do realizacji

24 Warsztaty edukacyjne - wedrówki taneczne po Polsce.

Koszt: 10 000 zł

Zajęcia cykliczne pokazujące dzieciom ich tradycje ludowe, rozwijające zainteresowanie, wiedze na temat tańca i muzyki najważniejszych regionów Polski.

Wybrany do realizacji

30 Stojaki i na rowery

Koszt: 3 000 zł

Zainstalowanie stojaków na rowery przed wejściem do Siedziby Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Norwida 2B, Siedziba Związku Zawodowego "Metalowcy" ul... więcej »

Zainstalowanie stojaków na rowery przed wejściem do Siedziby Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Norwida 2B, Siedziba Związku Zawodowego "Metalowcy" ul. Norwida 2a oraz przy miejskim targowisku

Wybrany do realizacji

35 Nowoczesny plac zabaw z infrastrukturą sportową na osiedlu Wschód

Koszt: 148 277 zł

Celem projektu jest wybudowanie nowoczesnego placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej na osiedlu Wschód. Proponowana lokalizacja to skwer między Szko9łą Podstawo... więcej »

Celem projektu jest wybudowanie nowoczesnego placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej na osiedlu Wschód. Proponowana lokalizacja to skwer między Szko9łą Podstawową nr 7, a obecna siedzibą Straży Miejskiej.

Wybrany do realizacji

36 Rewitalizacja skweru przy ul. Niepodległości 2, Norwida 3, ul. Reja 6 Oaza ciszy "Różany Ogród"

Koszt: 65 000 zł

Rewitalizacja i zagospodarowania zaniedbanego skweru przy ul. Niepodległości 2, ul. Norwida 3, ul. Reja 6, poprzez doświetlenie, wykonanie alejek chodnika, wyposażenie w ... więcej »

Rewitalizacja i zagospodarowania zaniedbanego skweru przy ul. Niepodległości 2, ul. Norwida 3, ul. Reja 6, poprzez doświetlenie, wykonanie alejek chodnika, wyposażenie w ławki parkowe. Miejsce to będzie służyć mieszkańcom do spędzania czasu wolnego, a także będzie traktowane jako miejskie spotkań sąsiedzkich. Skwer to miejsce integracji mieszkańców, przyjazne seniorom, osobom niepełnosprawnym....

Poprzedni projekt
Następny projekt