Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Budżet Obywatelski
Gminy Miejskiej Świdnik

Słowo od burmistrza

Drodzy Świdniczanie!

Już po raz dziewiąty mają Państwo możliwość bezpośredniego projektowania części wydatków budżetu naszego Miasta, angażując się w świdnicki budżet obywatelski. Dotychczasowe edycje pokazały, że budżet obywatelski daje możliwość realnego rozwoju naszego Miasta i realizacji potrzeb społeczności lokalnej.

Serdecznie zachęcam Państwa do zaangażowania się w IX edycję i wspólne zagospodarowanie 1 000 000 zł.


Burmistrz Miasta Świdnik
Waldemar Jakson

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Miejskiej Świdnik, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 1 mln złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Świdnik, który ukończył 13 lat.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojego miasta?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć miasto marzeń.

Ty decydujesz

Osobiście decydujesz, co i gdzie ma zostać zrealizowane dzięki publicznym środkom.

Masz wpływ

Sugerujesz dla Władz jakie inwestycje
są potrzebne w Twoim mieście.

Budujesz więzi

Wchodząc w interakcje z innymi zaangażowanymi podczas realizacji wspólnych inicjatyw budujesz więzi w lokalnych społecznościach.

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 01.06.2023
do 20.06.2023

Analiza, weryfikacja
i ocena projektów

Od 21.06.2023 do 22.08.2023

Promocja projektów
zakwalifikowanych
do głosowania

do 20.09.2023

Głosowanie

Od 21.09.2023
do 08.10.2023

Oficjalne
ogłoszenie wyników

do 17.10.2023

Sprawdź, który projekt wygrał

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski