Budżet Obywatelski
Gminy Miejskiej Świdnik

Słowo od burmistrza

Drodzy Świdniczanie!

Już po raz ósmy mają Państwo możliwość bezpośredniego projektowania części wydatków budżetu naszego Miasta, angażując się w świdnicki budżet obywatelski na rok 2023. Dotychczasowe 7 edycji pokazały, że budżet obywatelski daje możliwość realnego rozwoju naszego Miasta i realizacji potrzeb społeczności lokalnej.

Dlatego też serdecznie zachęcam Państwa do zaangażowania się w VIII edycję i wspólne zagospodarowanie 1 000 000 zł.

Burmistrz Miasta Świdnik
Waldemar Jakson

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Miejskiej Świdnik, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 1 mln złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Świdnik, który ukończył 13 lat.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować w Budżecie Obywatelskim?

Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego i miej realny wpływ na rozwój miasta. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 1 mln złotych!

Kiedy jest głosowanie?

Głosowanie na projekty do Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego odbywa się w dniach od 19 września do 4 października 2022 r. Nie przegap go! Zagłosuj i zdecyduj na co wydać 1 mln złotych!

Kto może głosować?

Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Świdnik, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 13 lat.

Jak zagłosować?

Głosować można w formie papierowej oraz w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie budżetu. Możesz wybrać od 1 do 3 projektów ze wszystkich zgłoszonych do głosowania projektów. Zagłosuj, bo warto! Twój głos ma znaczenie!

Zobacz jak zagłosować

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 01.06.2022
do 20.06.2022

Analiza, weryfikacja
i ocena projektów

Od 21.06.2022
do 18.08.2022

Promocja projektów
zakwalifikowanych
do głosowania

Do 18.09.2022

Głosowanie

Od 19.09.2022
do 04.10.2022

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 13.10.2022

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski