Budżet Obywatelski
Gminy Miejskiej Świdnik

Budżet Obywatelski
Gminy Miejskiej Świdnik

Zobacz mapę projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w minionych latach!

Drodzy Świdniczanie!

Już po raz czwarty mają Państwo możliwość bezpośredniego projektowania części wydatków budżetu naszego Miasta, angażując się w świdnicki budżet obywatelski na rok 2019. Dotychczasowe 3 edycje pokazały, że budżet obywatelski daje możliwość realnego rozwoju naszego Miasta i realizacji potrzeb społeczności lokalnej.

Dlatego też serdecznie zachęcam Państwa do zaangażowania się w 4 edycję i wspólne zagospodarowanie 1 000 000 zł.

Burmistrz Świdnika
Waldemar Jakson.

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojego miasta?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć miasto marzeń.

Ty decydujesz

Osobiście decydujesz, co i gdzie ma zostać zrealizowane dzięki publicznym środkom.

Masz wpływ

Sugerujesz dla Władz jakie inwestycje
są potrzebne w Twoim mieście.

Budujesz więzi

Wchodząc w interakcje z innymi zaangażowanymi podczas realizacji wspólnych inicjatyw budujesz więzi w lokalnych społecznościach.

Ile kosztuje miasto

Sprawdź przykładowe koszty różnych miejskich działań.

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę