projekt nr 16

16. Wykonanie nawierzchni stałej fragmentu ul. Cisowej prowadzącej do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Świat" (ul. Cisowa 7a)


Opis projektu

Projekt dotyczy wykonania nawierzchni stałej fragmentu ul. Cisowej ok. 70 m drogi tzw. ślepej, na końcu której znajduje się NP Bajkowy świat. Droga ta jest jedynym kierunkiem dotarcia do przedszkola. Cały odcinek nie posiada kanalizacji deszczowej oraz jest nieoświetlony

Opis lokalizacji

ul. Cisowa