projekt nr 6

6. Pierwsi w pomocy!


Opis projektu

Działania:
1. Przeszkolenie ok 1000 mieszkańców Świdnika z zasad udzielania pierwszej pomocy (650 dzieci i młodzieży, 350 dorosłych) w różnych sytuacjach.
2. Zakup 3 fantomów - tułów
3. Zakup 2 fantomów - całe ciało
4. Zakup 1 fantoma -dziecko
5. Zakup defibrylatora przenośnego do nauki obsługi
6. Zakup 1 apteczki
7. Zakup 5 mat do szkoleń
8. Zorganizowanie dla Wnioskodawcy kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
9. Wynajęcie sali do przeprowadzenia kursów
10. Zatrudnienie 2 osób do prowadzenia szkoleń
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy w szczególności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowe jest kluczowym elementem niesienia pomocy i ratowania osób. Z badań P. Misztal-Okońskiej i in. EDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY (07.2018) wynika, ze nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej powinna zacząć się już od dziecka. 78% ankietowanych uważa, że wiedzę trzeba aktualizować co jakiś czas dot. pierwszej pomocy. W przypadkach zagrożenia życia aż 81% badanych zadeklarowało chęć niesienie pomocy. Ważne jest aby większość społeczeństwa posiadała umiejętności udzielania pierwszej pomocy i nie bała się zareagować w sytuacji kryzysowej. Stach jest najgorszym doradcą. Społeczeństwo również nie odczuwa potrzeby angażowania się i udzielania pomocy (Badania Krajowa Rada bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).
Efekty:
-Nauczenie ok 1000 mieszkańców udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
-Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
-Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi defibrylatora
-Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu opatrywania ran
-Przełamanie strachu przed zaangażowaniem się w sytuację kryzysową i wykorzystanie nabytych umiejętności
-Zwiększenie poziomu empatii u mieszkańców
-Integracja społeczności lokalnej
-Umiejętność radzenia sobie z własnym stresem przy udzielaniu pomocy
-Prowadzanie po zakończeniu projektu darmowych szkoleń przez Wnioskodawcę dla mieszkańców Świdnika
-Wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach projektu do prowadzenia darmowych szkoleń przez Wnioskodawcę
- Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu udzielania pierwszej pomocy

Uzasadnienie

Problemy:
-niewielka wiedza dotycząca znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, brak lub niewielka wiedza z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, korzystania z defibrylatora, opatrywania ran, niechęć do udzielania pierwszej pomocy, strach przed udzielaniem pierwszej pomocy
Uzasadnienie realizacji projektu:
W Polsce istnieje obowiązek udzielania pierwszej pomocy każdemu poszkodowanemu zapisany przede wszystkim w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznymi w art. 162 Kodeksu Karnego. Przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców Świdnika pozwoli na zmniejszenie się ww problemów. Najważniejsze jest to, że jak już posiadam wiedzę i umiejętności dot. pierwszej pomocy to nie powinienem się bać jej udzielić. Każdy z nas możne być świadkiem lub był świadkiem niebezpiecznego zdążenia i sparaliżował go strach wynikający z braku wiedzy z pierwszej pomocy. Nie trzeba się bać tylko działać i nieść pomoc, być Pierwszym w pomocy!

Opis lokalizacji

Miejscem realizacji projektu jest miasto Świdnik. Sale udostępniane przez szkoły oraz Urząd Miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wynagrodzenie prowadzacych szkolenie (100 grup (10 osób w grupie) x 4godz./grupę) z zakresy pierwszej pomocy przedmedycznej (100 grup x 4godz/grupę x 120zł/godz)48 000 zł
2Zakup 3 fantomów - tułów (3 szt. x 800 zl/szt)2 400 zł
3Zakup 2 fantomów - całe ciało (2 szt. x 3500 zl/szt7 000 zł
4Zakup defibrylatora szkoleniowego 1 szt2 800 zł
5Zakup 1 apteczki (1szt x 4500 zł/szt)4 500 zł
6Zakup 5 mat (5 szt. x 50zł/szt)250 zł
7Zorganizowanie dla Wnioskodawcy kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy700 zł