projekt nr 25

25. Nowa ścieżka rowerowa - łącznik ul. 3 Maja - ul. Kościuszki


Opis projektu

Projekt zakłada budowę nowej, asfaltowej ścieżki rowerowej od ul. 3 Maja do ul. Kościuszki oraz poszerzenie istniejącego chodnika zlokalizowanego od północnej strony budynku 3 Maja 10. Jest to element kontynuacji koncepcji budowy bezpiecznej trasy rowerowej centrum-wschód.

Opis lokalizacji

Działki nr 2446, 1259/106, 1259/62, 1259/101