projekt nr 8

8. Rozwój boksu w Świdniku


Opis projektu

Projekt ma na celu rozbudowę budynku administracyjno-szatniowego przy ul. Sportowej 2. W powstałym pomieszczeniu utworzona zostanie sala treningowa dla bokserów, jak również sala pełniąca rolę świetlicy. Projekt stworzy lepsze warunki treningowe dla mieszkańców Świdnika. Realizacja projektu zależna od decyzji urzędu marszałkowskiego.

Opis lokalizacji

ul. Sportowa 2 - Stadion Miejski