projekt nr 7

7. Aktywny uczeń


Opis projektu

Celem projektu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Opis lokalizacji

Szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Świdnik