projekt nr 3

3. Rozwiń skrzydła


Opis projektu

Projekt zakłada organizację na terenie szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik pozalekcyjnych zajęć humanistycznych i społecznych. Celem jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów humanistycznych, wiedzy artystycznej a także umiejętności społecznych., wsparcie uczniów z problemami edukacyjnymi.

Opis lokalizacji

Szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Świdnik