projekt nr 23

23. Sycylia - plac zabaw


Opis projektu

Należy wykonać:
- dokumentację projektową placu zabaw,
- wyrównać ewentualne ubytki w nawierzchni trawiastej po użytkowaniu przez właścicieli zwierząt domowych,
- zakupić i zamontować urządzenia placu zabaw oraz "małą architekturę" ( ławka, kosz na śmieci ),
- zakupić i zamontować ogrodzenie.
Zasadne oraz celowe wykonanie jest placu zabaw w wybranym miejscu gdyż zaspokoi to potrzebę mieszkańców osiedla. Podniesie to poziom rozwoju rozwoju psychoruchowego małych mieszkańców południowo-wschodniej części Świdnika oraz dodatkowo zaspokoi potrzebę bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców na świeżym powietrzu.

Uzasadnienie

Zaplanowany plac zabaw rozwiązuje problem braku takiego miejsca zabaw dla dzieci w wieku 2-12 lat. Dotychczasowe urządzenia z placu zabaw znajdujące się na terenie zielonym pomiędzy budynkiem Jaworowa 14 a ulicą Grabową zostały w miesiącu 08.2018 zdemontowane. Najbliższy plac zabaw przy budynku Jaworowa 10, nie zaspokaja potrzeb społeczności lokalnej gdyż jest za mały." Słoneczny plac" przy ulicy Klonowej, znajduje się po za Strefą Zamieszkania lokalnej społeczności i wymaga stałej kontroli opiekunów nad dziećmi w czasie ich zabaw. Dodatkowo znajduje się za ruchliwą ulicą przez którą przebiega trasa linii autobusowej. Z tych powodów korzystanie z niego przez mieszkańców jest bardzo utrudnione. Mieszkańcy osiedla potrzebują również miejsca do spotkania się. Lokalizacja jest wybrana optymalnie. Bliskość budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych stworzy przestrzeń do spotkania się i poznanie obu grup mieszkańców . Przeciwdziałać to będzie wykluczeniu społecznemu mieszkańców.

Opis lokalizacji

Informację dodano w polu Mapa oraz załączniki

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zestaw 6b Standard+ (z oferty firmy AVIS)3 321 zł
2Karuzela krzyżowa (z oferty firmy AVIS)4 551 zł
3Huśtawka z metalową poprzeczką Standard+ (z oferty firmy AVIS)2 214 zł
4Huśtawka "ważka" Standard (z oferty firmy AVIS)984 zł
5Piaskownica (z oferty firmy AVIS)+ transport piachu1 453 zł
6Tablica do malowania Standard+ (z oferty firmy AVIS)1 230 zł
7Śmietnik500 zł
8Ławka600 zł
9Dokumentacja placu zabaw80 000 zł
10Ogrodzenie+robocizna5 500 zł