projekt nr 26

26. Stworzenie placu do ćwiczeń rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą


Opis projektu

Projekt zakłada budowę placu do ćwiczeń rekreacyjnych z niezbędną infrastrukturą, ciągami pieszymi, urządzeniami siłowni zewnętrznej. Skierowany jest on do osób starszych z osiedla przy ul. Racławickiej.

Opis lokalizacji

Działka nr 1255/4 przy ciągu pieszym ul. Racławicka 31