projekt nr 27

27. Nowe miejsca parkingowe przy ul. Skarżyńskiego


Opis projektu

Projekt zakłada budowę około 26 nowych miejsc parkingowych w obszarze pasa drogowego ul. Skarżyńskiego (odcinek od ul. Wyszyńskiego)

Opis lokalizacji

Działki nr 1873/1, 1875/1 - ul. Skarżyńskiego