projekt nr 2

2. Strefy aktywnego seniora


Opis projektu

Cel projektu: umożliwienie usprawniania fizycznego i umysłowego oraz stworzenie miejsc do spędzania czasu wolnego dla osób starszych.
Projekt zakłada montaż urządzeń do ćwiczeń.
1. Drabinki - urządzenie służące do ćwiczenia palców i barków, co poprawi zdolność do skoordynowanego i precyzyjnego poruszania palcami dłoni oraz ruchomość w stawie barkowym.
2. Młynek - urządzenie do wzmacniania ramion i przedramion.
3. Tablica z uchwytami - urządzenie do prostowania pleców.
4. Ławka z rowerkiem i talerzami do ćwiczeń pamieci - do ćwiczenia stawów skokowych, wzmacniające biodra, kolana, poprawiające wydolność układu krążeniowo-oddechowego, urządzenie przystosowane do korzystania na wózkach inwalidzkich oraz stymulujące pamięć, orientację, rozpoznawanie i inne funkcje poznawcze zalecane w chorobie Alzhaimera, demencji starczej,
5. Zestaw balans - do ćwiczenia równowagi, pomagające kształtować koordynację i synchronizację ruchów.
Montaż w/w urządzeń przyczyni się do usprawnienia osób starszych naszego miasta, których stale przybywa. Urządzenia są dostosowane do osób w podeszłym wieku, dzięki czemu podczas ich korzystania nie zostają nadwyrężone mięśnie i stawy.
Regularne uprawianie aktywności fizycznej jest jendym z sekretów zachowania dobrego stanu zdrowia.Strefy aktywnego seniora są rekomendowane przez rehalibitantów oraz fizjoterapeutów. Dodatkowo strefa taka stanowi ważme miejsce spotkań osób samotnych. Urządzenia nadają się też dla osób z chorobą Alzhaimera, którzy podczas ćwiczeń zapominają o swojej chorobie i skupiają się na wykonianiu zadania.

Uzasadnienie

Projekt zakłada aktywizację osób starszych, umożliwi rehabilitację, która nie jest dostępna dla wszystkich seniorów. Realizacja projektu ma na celu wspomóc procesy rehabilitacyjne oraz przeciwdziałanie obiżającej się sprawności fizycznej. Zmotywuje seniorów do wyjścia z domu i da możliwość aktywnego spędzenia czasu. Świdnik stanie się miejscem coraz bardziej przyjaznym. Aktywnośc w podeszłym wieku to także zmniejszenie niepokoju, depresji, redukcja deficytów, zwalczanie izolacji i bierności, a w konsekwencji zwiększenie poczucia samodzielności i przydatności społecznej.

Opis lokalizacji

Skwer im. Zyty Gilowskiej, skwer przy Hali Targowej i Targu, skwer przy fontannie od strony MCUS, skwer przy Sądzie Rejonowym, plac zabaw między ul. Reja, Wyspiańskeigo, Niepodległości, skwer Ogród Różąny obok Szpitala, skwer przy MOK, chodnik przy ul. Spółdzielczej od strony Urzędu Miasta

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup i montaż urządzeń dla seniora200 000 zł