projekt nr 23

23. Mały Świat III


Lokalizacja projektu

Przedszkole nr 3, im. Jana Brzechwy w Świdniku.

Skrócony opis

Celem projektu jest objęcie wsparciem dzieci w wieku od 2 do 8 lat - borykających się z różnego rodzaju trudnościami utrudniającymi normalne funkcjonowanie, szczególnie z zaburzeniami mowy. Realizacja projektu zapewni dostęp do indywidualnej lub grupowej terapii logopedycznej i pedagogicznej.

Opis projektu

-

Uzasadnienie

-

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i materiałów do terapii. 1 200 zł
2Zatrudnienie 2 specjalistów: logopeda/pedagog na okres 12 m-cy.62 400 zł
3Wynajem sali i opłaty za media. 2 400 zł
4Materiały biurowe.400 zł
5Usługa księgowo - kadrowa.3 600 zł
Łącznie: 70 000 zł