projekt nr 3

3. Muzyczne wieczory u św. Kingi (II edycja)


Lokalizacja projektu

Parafia pw. św. Kingi w Świdniku.

Skrócony opis

Projekt to cykl darmowych koncertów znanych polskich artystów i ma na celu promowanie kultury muzycznej.

Opis projektu

-

Uzasadnienie

-

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koszty występów artystów60 000 zł
2Opłata z tytuły praw autorskich3 000 zł
3Noclegi dla wykonawców3 000 zł
4Wypożyczenie sprzętu związanego z obłsugą wydarzenia3 000 zł
5Promocja600 zł
6Obsługa księgowa400 zł
Łącznie: 70 000 zł