projekt nr 4

4. Nowe miejsca parkingowe przy ul.Skarżyńskiego


Lokalizacja projektu

Pas drogowy ul.Skarżyńskiego, działki nr. 1873/1 i 1875/1. Odcinek od ulicy Wyszyńskiego.

Skrócony opis

Projekt zakłada budowę ok 26 sztuk nowych miejsc parkingowych w obszarze pasa drogowego ul.Skarżyńskiego.
Realizacja zadania w formie "Projektu i Buduj".

Opis projektu

-

Uzasadnienie

-

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Opracowanie projektu budowlanego5 000 zł
2Wycinka drzew2 000 zł
3Realizacja prac budowlanych94 000 zł
Łącznie: 101 000 zł