projekt nr 20

20. Nowoczesny plac zabaw przy ul. Kopera w Świdniku


Lokalizacja projektu

Działki gminne mieszczące się między ul. Kopera a blokami mieszkalnymi przy ul. Klonowej 71 i 73 w Świdniku.

Skrócony opis

Projekt zakłada budowę nowoczesnego placu zabaw przy ulicy Kopera - Klonowej. Miejsca atrakcyjnego i bezpiecznego, wyposażonego w duży zestaw zabawowy z kilkoma zjeżdżalniami, przejściami, miejscami do wspinaczki, tyrolką, domkiem do zabaw i huśtawkami. Atutem tego placu jest nowoczesna nawierzchnia, bezpieczna, wytrzymała i przepuszczająca wodę.

Opis projektu

_____________________________________________________________________________________________

Uzasadnienie


_____________________________________________________________________________________________

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Urządzenia zabawowe120 000 zł
2Nawierzchnia40 000 zł
3Dokumentacja projektowa20 000 zł
4Ogrodzenie12 000 zł
5Ławki i kosze na śmieci3 000 zł
6Zasadzenie roślinności 5 000 zł
Łącznie: 200 000 zł