projekt nr 36

36. Na dobry początek V


Lokalizacja projektu

Gmina Miejska Świdnik

Skrócony opis

Projekt skierowany jest do dzieci ze Świdnika, zmagających się z różnego rodzaju dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami i przejawiających zaburzenia integracji sensorycznej. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania najmłodszych mieszkańców naszego miasta w życiu codziennym poprzez objęcie ich indywidualną diagnozą i terapią SI.

Opis projektu

-

Uzasadnienie

-

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup pomocy sensorycznych normalizujących bazowe systemy sensoryczne, przyrządy zręcznościowe, pomoce dotykowe, słuchowe, wzrokowe. 1 200 zł
2Zatrudnienie 2 certyfikowanych specjalistów SI (umowa cywilno - prawna lub usługa), na okres 12 m-cy.62 400 zł
3Wynajem sali i opłata za media.2 400 zł
4Materiały biurowe (m.in.: papier ksero, toner do drukarki, przybory biurowe, teczki, segregatory, koszulki, skoroszyty, folie do laminowania) oraz środki czystości (m.in papier toaletowy, ręcznik papierowy, worki na śmieci, odświeżacze, detergenty, środki dezynfekujące).400 zł
5Usługa księgowo - kadrowa (12 m-cy).3 600 zł
Łącznie: 70 000 zł