projekt nr 15

15. Domki dla jerzyków "Świdnik jest na pTAK"


Lokalizacja projektu

Proponuje się lokalizację domków na terenie SP nr 3, 4 i 5, oraz MOK i UM.

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup oraz montaż domków lęgowych dla ptaków jerzyków. Gatunek ten żyje w stadach i żywi się komarami. Zawieszenie budek na terenie miasta pomoże w naturalny sposób zwalczać meszki i komary.

Opis projektu

-

Uzasadnienie

-

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup budek pojedynczych, 40 szt.2 400 zł
2Zakup budek wielokomorowych, 20 szt.11 000 zł
3Montaż i czyszczenie10 000 zł
4Materiały dydaktyczne (plakaty itp.)3 813 zł
Łącznie: 27 213 zł