projekt nr 29

29. Pomagajka III


Lokalizacja projektu

Gmina Miejska Świdnik

Skrócony opis

Jest to projekt specjalistyczny, przeznaczony dla dzieci z terenu Gminy Miejskiej Świdnik, które wymagają diagnozy i terapii dysleksji, konsultacji fizjoterapeutycznych i pomocy psychologicznej. Głównym jego celem jest rozpoznanie, zrozumienie i rozwiązanie problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie dziecka w domu rodzinnym, przedszkolu, szkole poprzez udział w zajęciach indywidualnych.

Opis projektu

-

Uzasadnienie

-

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, plastycznych i materiałów do terapii760 zł
2Zatrudnienie specjalisty z zakresu dysleksji, trudności szkolnych oraz psychologa i fizjoterapeuty na okres 12 m-cy62 790 zł
3Wynajem sali i opłata za media2 400 zł
4Materiały biurowe450 zł
5Usługa księgowo-kadrowa (na 12 m-cy)3 600 zł
Łącznie: 70 000 zł