projekt nr 2

2. Budynek przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku przyjazny mieszkańcom


Lokalizacja projektu

Budynek należący do GMŚ, gdzie mieści się Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku, ul. Kościuszki 8.

Skrócony opis

Przedmiotem projektu są prace remontowo-budowlane budynku usytuowanego przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku, gdzie prowadzona jest rehabilitacja dla osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców Świdnika. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia dla osób z niepełnosprawnościami świata bez barier.

Opis projektu

______________________________________________________________________________________________

Uzasadnienie

______________________________________________________________________________________________

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Montaż drzwi tarasowych7 302,01 zł
2Wykonanie i montaż zadaszenia 6 088,50 zł
3Malowanie elewacji z odgrzybieniem 47 992,10 zł
Łącznie: 61 382,61 zł