projekt nr 13

13. Świdnicka gra miejska


Lokalizacja projektu

Świdnik

Skrócony opis

Projekt polega na utworzeniu aplikacji w formie interaktywnej gry miejskiej, która w oparciu o opracowane scenariusze i materiały edukacyjne umożliwi poznawanie Świdnika i jego historii. Elementem projektu będzie sieć bikonów rozlokowana w różnych miejscach miasta, zapewniająca komunikację się z urządzeniami mobilnymi.

Opis projektu

_________________________________________________________________________________________________________

Uzasadnienie


_________________________________________________________________________________________________________

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup bikonów 15 sztuk1 800 zł
2Opracowanie scenariuszy10 000 zł
3Opracowanie aplikacji - prace programistyczne40 000 zł
4Opracowanie aplikacji - warstwa graficzna4 000 zł
5Testowanie aplikacji w warunkach rzeczywistych 3 000 zł
6Instalacja bikonów 1 500 zł
7Zakup materiałów niezbędnych do wykonania multimediów9 200 zł
Łącznie: 69 500 zł