projekt nr 5

5. "Kroniki świdnickie" - wakacyjne, uliczne spektakle weekendowe.


Lokalizacja projektu

Plac Konstytucji 3 Maja, MOK w Świdniku.

Skrócony opis

W ramach projektu zostanie przygotowana nowa wersja ulicznego widowiska. Wydarzenie będzie grane przez dwa wakacyjne weekendy na Placu Konstytucji 3 Maja. W spektaklu zobaczymy aktorów - świdniczan, ogromne efekty scenograficzne, świdnickie WSKi, stare samochody, teatr cieni.

Opis projektu

____________________________________________________________________________________________

Uzasadnienie

____________________________________________________________________________________________

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wynagrodzenie dla aktorów pierwszoplanowych 21 000 zł
2Wynagrodzenie dla aktorów drugoplanowych8 000 zł
3Wynagrodzenie dla statystów9 000 zł
4Transport scenografii - samochód dostawczy700 zł
5Wynagrodzenie osoby przygotowującej scenografię 2 000 zł
6Zakup niezbędnych elementów scenograficznych i strojów3 000 zł
7Wynagrodzenie dla reżysera6 750 zł
8Wynagrodzenie dla scenarzysty 300 zł
9Wynagrodzenie dla osoby zajmującej się promocją wydarzenia500 zł
10Wynagrodzenie za rejestrację filmową900 zł
11Wynagrodzenie dla fotografa600 zł
12Wynajęcie firmy ochroniarskiej1 900 zł
13Wynagrodzenie dla szefa ekipy technicznej 2 400 zł
14Wynagrodzenie dla pomocnika ekipy technicznej 800 zł
15Wynajęcie firmy nagłośnieniowo - oświetleniowej 9 600 zł
16Wydruk plakatów450 zł
17Wynagrodzenie dla grafika za projekt plakatu150 zł
18Wynagrodzenie za obsługę kadrowo - księgową zadania750 zł
19Zupa i naczynia jednorazowe 1 200 zł
Łącznie: 70 000 zł