projekt nr 19

19. Mini boisko dla dzieci i młodzieży Jaworowa-Morwowa


Lokalizacja projektu

Działka nr ewid. 2074 pomiędzy blokami przy ul. Jaworowej 10 a blokiem przy ul. Morwowej 10

Skrócony opis

Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 2074 pomiędzy blokami przy ul. Jaworowej 10 a blokiem przy ul. Morwowej 10.

Opis projektu

-

Uzasadnienie

-

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt, roboty budowlane (podbudowa, drenaż, nawierzchnia, ogrodzenie, piłkochwyty i wyposażenie sportowe)200 000 zł