projekt nr 12

12. Muzyczne świętowanie 40-lecia Świdnickiego Lipca 1980


Lokalizacja projektu

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, Strefa Historii,teren PZL Świdnik S.A i wybrane miejsca Świdnika.

Skrócony opis

Projekt ma na celu zapobieganie całkowitego wyparcia z przestrzeni publicznej pamięci o tym pionierskim, świdnickim paradygmacie społecznym. W ramach projektu zostaną stworzone pieśni patriotyczne.

Opis projektu

______________________________________________________________________________________________________

Uzasadnienie

______________________________________________________________________________________________________

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Honoraria dla twórców30 000 zł
2Honoraria dla Komitetu Konkursowego10 000 zł
3Akcja informacyjna2 000 zł
4Występy artystyczne5 000 zł
5Zaproszenie gości, koszty przejazdu i honorarium7 000 zł
6Okolicznościowe wydawnictwa4 000 zł
7Pamiątki 4 000 zł
8Catering3 000 zł
9Media2 000 zł
Łącznie: 67 000 zł