projekt nr 18

18. Taniec jako integracja międzykulturowa


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku.

Skrócony opis

W projekcie będą uczestniczyć dzieci ze Świdnika oraz ze szkoły z Terespola na Ukrainie. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach z zakresu animacji kultury, warsztatach tańca oraz grach terenowych pozwalających na międzynarodową integrację.

Opis projektu

-

Uzasadnienie

-

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakwaterowanie grupy dzieci z Ukrainy (25 osób)15 000 zł
2Warsztaty integracyjne, wspólne gry i zabawy825 zł
3Integracyjna wycieczka po lubelszczyźnie 2 305 zł
4Wspólne warsztaty kulinarne800 zł
5Integracyjna wycieczka Chełm - Zamość2 365 zł
6Wynagrodzenie opiekunów2 100 zł
7Wyżywienie9 625 zł
8Rozliczenie projektu350 zł
9Wynagrodzenie koordynatora 1 000 zł
Łącznie: 34 370 zł