projekt nr 17

17. Odpoczywaj w hamaku


Lokalizacja projektu

Przestrzeń publiczna miasta, tereny zielone, skwery - do uzgodnienia z Urzędem Miasta, uwzględniając komfort mieszkańców i bezpieczeństwo instalacji.

Skrócony opis

Jest to projekt zakładający zakup 15 hamaków oraz ich montaż w przestrzeni publicznej miasta, na terenach zielonych, skwerach - do uzgodnienia z Urzędem Miasta, uwzględniając komfort mieszkańców i bezpieczeństwo instalacji.

Opis projektu

-

Uzasadnienie

-

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup 15 hamaków wraz z mocowaniem45 000 zł
2Montaż5 000 zł
Łącznie: 50 000 zł