projekt nr 21

21. Nowa ścieżka rowerowa w centrum miasta - łącznik Kościuszki - Hotelowa


Lokalizacja projektu

Działka nr 1259/101

Skrócony opis

Projekt zakłada budowę nowej, asfaltowej ścieżki rowerowej od ul. Kościuszki do ul. Hotelowej (od północnej strony placu zabaw przy ul. Kościuszki). Jest to element kontynuacji koncepcji budowy bezpiecznej trasy rowerowej Centrum - Wschód. Realizacja zadania w formie "projektuj i buduj"

Opis projektu

-

Uzasadnienie

-

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Opracowanie projektu budowlanego5 000 zł
2Wycinka drzew i przygotowanie terenu (w tym rozbiórki ogrodzenia i elementów placu zabaw)9 000 zł
3Wykonanie nowego ogrodzenia placu zabaw od strony północnej5 000 zł
4Wykonanie robót budowlanych (nowej asfaltowej ścieżki i dojść do placu)80 000 zł
Łącznie: 99 000 zł