projekt nr 28

28. Złota Jesień z Moniuszką


Lokalizacja projektu

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku.

Skrócony opis

W ramach projektu zaplanowano uniwersalne wydarzenia familijne ukazujące twórczość Moniuszki: koncert, spektakl muzyczny, gala koncertowa. Celem projektu jest zapoznanie, propagowanie i odkrywanie głębokiego znaczenia twórczości najważniejszego, narodowego kompozytora wśród ogółu społeczności.

Opis projektu

-

Uzasadnienie

-

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Dwa koncerty 8 000 zł
2Spektakl muzyczny 15 000 zł
3Gala koncertowa6 000 zł
4Rozliczenie projektu350 zł
5Koordynator projektu1 000 zł
Łącznie: 30 350 zł