projekt nr 33

33. Sterylizacja, kastracja, czipowanie psów i kotów właścicielskich z terenu gminy


Lokalizacja projektu

Projekt dostępny dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy posiadających zwierzęta domowe (psy lub koty).

Skrócony opis

Projekt zakłada kastrację, sterylizację i czipowanie psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie Gminy Świdnik. Głównym celem projektu jest zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt.

Opis projektu

-

Uzasadnienie

-

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Kastracja 30 kotów3 300 zł
2Kastracja 30 psów4 800 zł
3Sterylizacja 50 kotek13 600 zł
4Sterlizacja 50 suk22 800 zł
5Czipowanie 220 zwierząt właścielskich 6 600 zł
6Czytnik mikroczipów1 000 zł
Łącznie: 52 100 zł