projekt nr 7

7. Aktywny świdniczanin


Lokalizacja projektu

Szkoły Podstawowe prowadzone przez Gminę Miejską Świdnik

Skrócony opis

Podstawą podejmowanych działań jest diagnoza stanu zdrowia i rozwoju fizycznego młodego pokolenia. Główny cel projektu to organizacja dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Opis projektu

-

Uzasadnienie

-

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia54 000 zł
2Zakup pomocy naukowych i wyposażenia 13 000 zł
3Wynagrodzenie koordynatora projektu 2 000 zł
4Wynagrodzenie osoby ds. finansowo księgowych.1 000 zł
Łącznie: 70 000 zł