projekt nr 25

25. Wędrówki Naukowe


Lokalizacja projektu

Szkoły Podstawowe prowadzone przez Gminę Miejską Świdnik.

Skrócony opis

Głównym założeniem realizacji projektu jest prowadzenie innowacyjnych, interesujących zajęć pozalekcyjnych wykorzystujących metody aktywizujące uczniów, z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych wyszczególniając rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów ścisłych.

Opis projektu

-

Uzasadnienie

-

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia54 000 zł
2Zakup pomocy naukowych i wyposażenia 13 000 zł
3Wynagrodzenie koordynatora projektu 2 000 zł
4Wynagrodzenie osoby ds. finansowo księgowych.1 000 zł
Łącznie: 70 000 zł