projekt nr 27

27. "Edukacja bez tajemnic"


Lokalizacja projektu

Szkoły Podstawowe prowadzone przez Gminę Miejską Świdnik.

Skrócony opis

Projekt zakłada realizację ciekawych, innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych realizowanych metodami aktywizującymi oraz wsparcie uczniów z przedmiotów humanistycznych oraz zajęć artystycznych.

Opis projektu

-

Uzasadnienie

-

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia54 000 zł
2Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia 13 000 zł
3Wynagrodzenie koordynatora projektu 2 000 zł
4Wynagrodzenie osoby ds. finansowo księgowych.1 000 zł
Łącznie: 70 000 zł