projekt nr 1

1. Pierwsza Pomoc


Lokalizacja projektu

Świdnik

Skrócony opis

Bądź odważny udzielić pierwszej pomocy.Nie ma obaw. Nauczysz udzielać się pierwszej pomocy przedmedycznej. Strach ma wielki oczy - NIE BÓJ SIĘ. Projekt skierowany jest do 500 mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik. W ramach projektu mieszkańcy nauczą się jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiedza i umiejętności zawsze się przydadzą.

Opis projektu

Prawo polskie nakłada na każdego obywatela obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia. Każdy dorosły mieszkaniec Świdnika raz w życiu brał udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Niestety wiedza jest ulotna i trzeba ją utrwalać i odświeżacz. Wiedzę i umiejętności z pierwszej pomocy przedmedycznej powinno się odświerzać co najmniej rz na trzy lata.
Działania:
- organizacja 50 kursów z pierwszej pomocy przedmedycznej
- wynajęcie sal szkoleniowych
- zaangażowanie osób do przeprowadzenia szkoleń
- wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej
Efekty:
- nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
- nabycie umiejętności przeprowadzenia RKO na dorosłym i dziecku
- przeszkolenie 500 dorosłych mieszkańców z pieszej pomocy przedmedycznej
- zorganizowania 500 h szkoleń z pierwszej pomocy

Uzasadnienie

Projekt odpowiada na zapotrzebowanie społeczne. Mieszkańcy chcą nauczyć się oraz odświeżyć wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. każdy z nas ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia. Nie można przechodzić obojętnie wobec osoby, która potrzebuje pomocy. Podczas kursu pierwszej pomocy nauczysz się zasad reanimacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, jak postąpić przy złamaniach kończyn, oparzeniach, skaleczeniach, omdleniach, zakrztuszeniach czy innych zdarzeniach gdzie będziesz udziać pomocy poszkodowanym. To czego nauczysz się na kursie na pewno przyda się kiedyś w życiu. Darmowe szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Świdnika.Szkolenie trwać będzie 10h, 50 grup po 10 osób/grupę. Warto skorzystać. Nie bój się i działaj.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wynagrdzenie prowadzaćego kursy15 000 zł
2Koszt wynajmu sali12 500 zł
Łącznie: 27 500 zł